Organisatie

Het hoofdbestuur bepaalt de totale koers van vereniging en zorgt voor de uitvoering hiervan. Tevens heeft het bestuur de algehele leiding over de verschillende commissies binnen de vereniging. Het bestuur is dus (eind)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden met een Algemene ledenvergadering.

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

Ad-interim-voorzitter Hendrikus Velzing 0031 (0) 6 53 237 834 voorzitter@hurry-up.nl
Penningmeester Nico Schiphouwer 0031 (0) 6 22 153 521 penningmeester@hurry-up.nl
Secretaris Robert Peters 0031 (0) 6 23 890 733 secretaris@hurry-up.nl
Lid Bennie Brockman 0031 (0) 6 51 015 010  
Lid Miranda van Veggel 0031 (0) 6 12 723 206  
Lid Sandra Bakker-Smit 0031 (0) 6 27 182 459  
Lid Meriam Rocks 0031 (0) 6 29 394 680  


Heeft u een vraag aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@hurry-up.nl

Vrijwilligerscoördinator: Erwin van Briemen  Tel. 0031 (0) 6 22 564 299

Vertrouwenspersoon:     Erwin van Briemen  Tel. 0031 (0) 6 22 564 299
 

Commissies

Jeugdcommissie
Contactpersoon: Miranda van Veggel
Tel: 0031 (0) 6 12 723 206
E-mail: mirandavanveggel@gmail.com

Barcommissie
Contactpersoon: Wout van Beek
Tel: 0031 (0) 6 18 500 191
E-mail: w.van.beek28@kickmail.nl

Technische commissie
Contactpersoon: Meriam Rocks
Tel: 0031 (0) 6 29 394 680
E-mail: meriam.rocks@gmail.com

Topsportcommissie
Contactpersoon Algemeen: Leo Hoogenberg
Tel: 0031 (0) 6 53 686 774
E-mail:

Contactpersoon Sponsors: Edo Deen
Tel: 0031 (0) 6 34 004 570
E-mail: edo.deen@hotmail.com


Club van 15
Contactpersoon: René Stuifzand en Alwin Drent
E-mail: clubvanvijftien@gmail.com