Organisatie

Het hoofdbestuur bepaalt de totale koers van vereniging en zorgt voor de uitvoering hiervan. Tevens heeft het bestuur de algehele leiding over de verschillende commissies binnen de vereniging. Het bestuur is dus (eind)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden met een Algemene ledenvergadering.

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Bennie Brockman    
Penningmeester Nico Schiphouwer 0031 (0) 6 22 153 521 penningmeester@hurry-up.nl
Secretaris Robert Peters 0031 (0) 6 23 890 733 secretaris@hurry-up.nl
Lid Erwin van Briemen 0031 (0) 6 22 564 299  


Heeft u een vraag aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@hurry-up.nl

Vrijwilligerscoördinator: Erwin van Briemen  Tel. 0031 (0) 6 22 564 299

Vertrouwenspersoon:     Erwin van Briemen  Tel. 0031 (0) 6 22 564 299
 

Commissies


Technische commissie
Contactpersoon: Meriam Rocks
Tel: 0031 (0) 6 29 394 680
E-mail: meriam.rocks@gmail.com

Topsportcommissie
Contactpersoon Algemeen: Leo Hoogenberg
Tel: 0031 (0) 6 53 686 774
E-mail: sponsoring@hurry-up.nl


Club van 15
Contactpersoon: René Stuifzand en Alwin Drent
E-mail: clubvanvijftien@gmail.com