Organisatie

Het hoofdbestuur bepaalt de totale koers van vereniging en zorgt voor de uitvoering hiervan. Tevens heeft het bestuur de algehele leiding over de verschillende commissies binnen de vereniging. Het bestuur is dus (eind)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden met een Algemene ledenvergadering.

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

Ad-interim-voorzitter Hendrikus Velzing 0031 (0) 6 53 237 834 voorzitter@hurry-up.nl
Penningmeester Bennie Bos 0031 (0) 6 22 043 175 penningmeester@hurry-up.nl
Secretaris Robert Peters 0031 (0) 6 23 890 733 secretaris@hurry-up.nl
Lid Els Grouwe 0031 (0) 6 54 381 332  
Lid Marco Rijsdijk 0031 (0) 6 53 831 109  
Lid Miranda Schipper    
Lid Meriam Rocks    


Heeft u een vraag aan het bestuur? Mail dan naar bestuur@hurry-up.nl

Commissies

Jeugdcommissie
Contactpersoon: Miranda van Veggel
Tel: 0031 (0) 6 12 723 206
E-mail: mirandavanveggel@gmail.com

Barcommissie
Contactpersoon: Wout van Beek
Tel: 0031 (0) 6 18 500 191
E-mail: w.van.beek28@kickmail.nl

Technische commissie
Contactpersoon: Marco Rijsdijk
Tel: 0031 (0) 6 53 831 109
E-mail: mrijsdijk@cs.com

Topsportcommissie
Contactpersoon: Arnold de Roo
Tel: 0031 (0) 6 22 432 014
E-mail: arnoldderoo@hotmail.com

Club van 15
Contactpersoon: René Stuifzand
E-mail: renestuifzand4@gmail.com