Gedragsregels

Wij als bestuur Handbalvereniging Hurry-Up  zijn er van overtuigt dat gedragsregels meehelpen aan om goed met elkaar te blijven omgaan en zorgen voor een positief beeld van de vereniging en handbal in het algemeen.

Voor wie:
 • Leden
 • Begeleiders/coach
 • Trainers
 • Ouders
 • Toeschouwers
Algemene gedragsregels op en rond het complex en ingehuurde sporthallen:
 • Iedereen gedraagt zich altijd sportief.
 • We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
 • We veroorzaken geen overlast. Zeker niet in of bij de sporthal of in of bij andere sporthallen.
 • Eten en drinken op het veld is verboden, uitzondering drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen.
 • Fietsen en brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats. We zorgen dat het voor en bij de ingang en rondom de nooduitgangen netjes en veilig blijft
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik tijdens wedstrijd en/of in de sporthal is niet toegestaan.
 • Alcoholgebruik na de wedstrijden gaat volgens drank en horecawet voor handbalverenigingen.
 • Drugsgebruik en drugsbezit in en om de sporthal, inclusief kantine, is niet toegestaan en zal direct leiden tot een toegangsverbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.
 
Gedragsregels specifiek voor de bepaalde doelgroepen: